Karuplund er et privat dagtilbud for børn og unge som har brug for en pause fra deres dagligdag.

Det private dagtilbud på Karuplund, er et sted, hvor dit barn, modtages der hvor barnet er, og med udgangspunkt i nuet.

Vi arbejder med:

 • selvværd og selvtillid
 • personlig udvikling
 • øget fokus på sig selv
 • kropssprog
 • kommunikation
 • koncentration
 • ansvarlighed
 • anerkendelse
 • at turde og at kunne
 • respekt
 • livsglæde

Vi arbejder sammen om at finde stemmen i sit eget liv, lytte til den, anerkende den og formidle den til omverdenen.

Tilbuddet er til alle som har brug for en pause fra sin hverdag, også hvis man skulle have en diagnose.

Vi har erfaring med flg. diagnoser:

  • Autismespektrum forstyrrelser
  • Infantil autisme
  • ADD / ADHD
  • Angst og depression
  • OCD
  • Spiseforstyrrelser
  • Skolevægring

Vi arbejder via samtale, i naturlige omgivelser, med alle dyr på gården.

Ring og hør nærmere om tilbuddet, og lav en aftale for et besøg.